top of page

PELET

Pelet yakıtı; her türlü tarımsal artık, odun, endüstriyel odun artığı ve ormansal artıkların işlenmek suretiyle yoğunluğu arttırılarak enerji elde etmek maksadıyla kullanılan küçük parçacıklara denir. Silindirik bir forma sahip olan biyokütle pelet (pellet) yakıtları, genellikle 6-10 mm çapında 20-30 mm uzunluğunda olan küçük parçalar halindedir.

Bioak Pelet Kullanım Alanları

Konutlar
İşyerleri
Sanayi Isınma
Sanayi İmalatı Isıtma
Elektrik Üretimi

Neden Bioak Pelet?

Fosil yakıtlara göre çok daha ucuz olup, aynı enerjiye daha ucuza ulaşmanızı sağlamaktadır.
Baca gaz salınım ve çevre kirliliği değerleri düşük olup, ozon dostudur ve Kyoto protokolüne göre kabul edilebilir co salınım eşik değerlerinin altındadır.
Çevre ve i̇nsan sağlığı emisyon değerleri fosil kaynaklı yakıtlara nazaran çok daha düşük seviyededir.
Kullanımı sonrası atık miktarının az olması, kül oranı % 1’dir. % 99 yanma oranı i̇le yüksek seviyede verimli yanma sağlar.
% 100 yerli üründür. Pelet nakliyesi ve depolanması çok kolaydır. Rafine bir biokütledir.
Pelet kullanımından sonra çevre ki̇rli̇li̇ği̇ azalacaktır.
Pelet orman atığı ve orman endüstri atıklarını değerlendirerek üretilirken, önemli bir geri dönüşüm sağlamaktadır.

Pelet mekanik i̇şlemlerden geçirilmiş, endüstriyel ormanlardan üretilmiş, kesinlikle kimyasal i̇çeriğe sahip olmayan bir yakıttır.
Pelet üretimi safhasında ormanları korumaktadır. Orman genel müdürlüğünün yıllık endüstriyel odun ve yakacak odun üretimi ortalama 22 milyon metreküptür. Bu üretim orman kurma, orman bakımı, orman gençleştirme, i̇yileştirme ve üretim faaliyetlerinden elde edilmektedir.

DRAMİX

Dramix betonun dayanılırlığını artıran çelik tellerden oluşan bir malzemedir. Tutkal ile yapıştırılmış çelik demetler;Beton içerisinde homojen dağılım sağlamaktadır.Yüksek uzunluk/çap oranına sahiptir.Kolayca betona ilave edilir.

İnşaata Sağladığı Avantajlar nelerdir?

%15 – %30 daha hızlı
Zamandan tasarruf sağlar.

Ekonomik Avantajlar;

%10 – %15 daha ucuz bir malzemedir. 
Dramix çelik tel donatılı beton, hazır donatıya göre, inşaat süresini kısaltır. 
Dramix çelik tellerinde çap/uzunluk oranına göre yüksek olması diğer çelik tellerle karşılaştırıldığında daha ekonomik çözümler sağlar.

Teknik Avantajlar;

Yük taşıma kapasitesi daha fazladır.
Donatının bütün kesite dağılması ile çatlak kontrolünü mükemmel olarak sağlar. 
Dinamik yüklemelere ve ani darbelere karşı en yüksek direnci gösterir. 
Derz açıklıkları artar.

bottom of page