top of page

ÇİMENTO

Çimento; taş, agrega vb. maddelerin birbirine bağlanmasını sağlayan , su ile temas ettiğinde sertleşen bir yapı malzemesidir. Her malzemede olduğu gibi çimentoda da kullanım yerlerindeki farklılıklara göre daha iyi performans gösterebilmesi adına değişik oranlarda değişik malzemeler katılarak farklı çimento tipleri elde edilmiştir. Türk standartlarına göre çimento içeriğine katılan malzemelerin bileşenlerine ve oranlarına göre 5  ana başlığa ayrılmaktadırlar.

poor199.webp

Portland  Çimento (CEM 1)

İçeriğinde en az %95 oranında klinker maddesi içeren çimentoya Portland Çimentosu denilmektedir. Portland çimentolar günümüzde en yaygın olarak kullanılan çimento türüdür. Bu çimento türü tek başına kullanılmasının yanı sıra diğer çimento türlerinin birçoğunun da bileşimlerinde bulunmaktadır.

Bu çimentonun genel olarak kullanım alanları ;​

 • Yüksek yapılar

 • Ön germeli betonlar

 • Köprüler

 • Viyadük, Alt Geçit ve Üst Geçit benzeri yapılar

 • Kaldırım Betonları

 • Yol Kaplamaları

 • Kayar-Kalıp Sisteminin Kullanıldığı Yapılar

 • Tünel Kalıp Uygulamaları

 • Demiryolu Traversleri

 • Su depoları

 • Yer Betonlarıdır

Portland Kompoze Çimento (CEM 2 )

Cem 2 çimentolar  içeriğinde ki klinker maddesine ek olarak içeriğine eklenen (kalker, silis dumanı, uçucu kül ve puzolan vb. gibi) farklı maddelere göre kendi içerisinde 6 ayrı gruba ayrılmaktadır.

download.jpeg
PortlandCement2-245_800x445.jpeg

Portland Çuruflu Çimento

Eğer klinker maddesinin yanı sıra çimentoya granüle yüksek fırın cürufu ( S )  da eklenirse bu çimento Portland Çuruflu Çimento olarak adlandırılır.

Portland  - Silis Dumanlı Çimento

Klinker maddesinin yanı sıra çimentoya silis dumanı eklenirse ( D ) bu çimentoyu Portland -Silis Dumanlı Çimento olarak adlandırılır.

screenshot_4057.jpg
Çimento-Nedir-Nasıl-Üretilir-1.jpeg

Portland - Puzolanlı Çimento

Klinker maddesinin yanı sıra çimentoya doğal puzolan ( P) veya kalsine edilmiş puzolan (Q) eklenirse bu çimento da Portland-Puzolanlı Çimento olarak adlandırılır.

Portland Uçucu Küllü Çimento

Klinker maddesinin yanı sıra çimentoya silisli uçucu kül (V ) veya kireçli uçucu kül (w) eklenirse bu çimento da Portland Uçucu Küllü Çimento olarak adlandırılır.

WCSJlhq-e1617042969894.jpeg
cimento-myjS_cover1.jpeg

Portland Pişmiş Şistli Çimento

Klinker maddesinin yanı sıra çimentoya pişirilmiş şeyh (T) eklenirse bu çimento türü de Portland Pişmiş Şistli Çimento olarak adlandırılır.

Portland Kompoze Çimento

Klinker maddesinin yanı sıra çimentoya değişik oranlarda klinker, puzolan, fırın cürufu, uçucu kül, şey , kalker ve silis dumanının karışık olarak eklenmesiyle oluşan çimentoya da Portland Kompoze Çimento denilmektedir. M harfi ile belirtilmektedir.

Bu 6 çimento grubunun kendi içerisinde birbirlerine göre artıları ve eksileri olmakla beraber bir çoğunun genel kullanım alanları şunlardır;

 • Beton veya betonarme kanalizasyon boruları

 • Beton Briket Yapımı

 • Köprü Ve Viyadüklerin Yapımı

 • Yüksek Yapılar

 • Yer Betonları

 • Su Depoları

 • Duvar ve Sıva Yapımı

 • Daha yüksek dayanım gerektiren özel proje betonların yapımıdır
   

36feb50bbce245890d421a22bd30e881_1.jpeg
screenshot_4059.jpg

Yüksek Fırın Cüruflu Çimento (CEM 3)

Klinker ve granüle yüksek fırın cürufundan oluşan çimento türüne Cem 3 çimentosu denilmektedir. Hatırlayacağınız gibi Cem 2  çimento türünün alt başlıklarından oluşan Portland-Cüruflu çimentoya da klinker ve granüle yüksek fırın cürufundan oluşur demiştik. İkisinin de ham maddesi klinker ve fırın cürufu olmasına karşın  Cem 3 çimentosunun bileşiminde yüzde olarak fırın cürufu oranı fazla iken, Cem 2 Portland- Cüruflu Çimentonun bileşiminde işe klinker oranı yüzde olarak fazladır.

Cem 3 çimentolar genel olarak tuzlu ve zararlı suya kalan maruz kalan kütle beton inşaatlarında kullanılmasının yanı sıra aşağıdaki kullanım alanları da mevcuttur;

 • Sülfat içeren zeminler

 • Arıtma tesisleri

 • Baraj vb. yapılar

 • Su kanalları

 • Temeller

 • İstinat duvarları

 • Betondan yada betonarmeden yapılan borular

 • Sıva ve duvar harcı

Puzolanik Çimento (CEM4)

Klinkerin , puzolanik maddelerle ve az miktarda alçı taşıyla birlikte öğütülmesiyle elde edilen çimento türüdür. Burada alçı taşının eklenmesinin amacı çimentonun priz süresini ayarlamaktır. Cem IV çimentolar içerdiği puzolanik madde miktarına göre a ve b grubu olmak üzere 2’ye ayrılmaktadırlar. Kütlece %11-35 arasında puzolanik madde içerenler A grubunda iken %36-55 arası puzalanik madde içerenler ise B grubundadırlar. Cem IV çimentolar genel olarak şu alanlarda kullanılmaktadır;

 • Baraj inşaatları

 • Yapı kimyasalları

 • Yol kaplama betonları

 • Kütle beton

 • Su kanaletleri

 • Sıva ve duvar harcı

d0e119b3b03b4b21b1a7abb07ce519ee.jpeg
download (1).jpeg

Kompoze Çimento (CEM 5)

Klinkerin , cüruf, puzolanik madde ve az miktarda alçı taşıyla birlikte öğütülmesiyle elde edilen çimento türüne kompoze çimento denilmektedir. Cem V çimentonun genel kullanım alanları şunlardır ;

 • Beton ve betonarme borular

 • Betonarme yapılar

 • Su kanaletleri

 • Baraj inşaatları

 • Yol kaplama betonları

 • Sıva ve duvar harcı

 • Arıtma tesisleri

bottom of page